Stef Geukens - Landmeter-expert in onroerende goederen